Khuyến mãi Khuyến mãi

Tủ đông

Tủ đông Kangaroo 140 lít KG 265NC1 Tủ đông Kangaroo 140 lít KG 265NC1
-28%

Tủ đông Kangaroo 140 lít KG 265NC1

4,900,000₫ 6,790,000₫
-28%
Tủ đông Kangaroo 192 lít KG 266NC2 Tủ đông Kangaroo 192 lít KG 266NC2
-24%

Tủ đông Kangaroo 192 lít KG 266NC2

6,150,000₫ 7,990,000₫
-24%
Tủ đông Kangaroo 212 lít KG 328NC2 Tủ đông Kangaroo 212 lít KG 328NC2
-3%

Tủ đông Kangaroo 212 lít KG 328NC2

8,750,000₫ 8,990,000₫
-3%

Tủ đông Kangaroo 252 lít KG 400NC2

9,350,000₫
Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK
-26%

Tủ đông Sanaky 100 lít VH-1599HYK

4,300,000₫ 5,740,000₫
-26%
Tủ đông SANAKY 208 Lít TD.VH255HY2 Tủ đông SANAKY 208 Lít TD.VH255HY2
-26%

Tủ đông SANAKY 208 Lít TD.VH255HY2

4,550,000₫ 6,090,000₫
-26%
Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1 Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1
-22%

Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1

6,350,000₫ 8,090,000₫
-22%
Tủ đông Sanaky 230 lít TD.VH230HY Tủ đông Sanaky 230 lít TD.VH230HY
-12%

Tủ đông Sanaky 230 lít TD.VH230HY

8,000,000₫ 8,990,000₫
-12%
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1 Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1
-31%

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1

6,350,000₫ 9,090,000₫
-31%
Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1 Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1
-30%

Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1

6,750,000₫ 9,590,000₫
-30%
Tủ đông Sanaky 410 lít VH 5699HY Tủ đông Sanaky 410 lít VH 5699HY
-25%

Tủ đông Sanaky 410 lít VH 5699HY

9,950,000₫ 13,110,000₫
-25%
Tủ đông Sanaky 485 lít VH-6699W1 Tủ đông Sanaky 485 lít VH-6699W1
-23%

Tủ đông Sanaky 485 lít VH-6699W1

11,650,000₫ 15,000,000₫
-23%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM